• Forside top banner 1

Service

Scantago A/S tilbyder servicering af autoklaver, vaskemaskiner, frysetørrer samt PW, WFI og rendamp anlæg.

Vi har vores eget team af erfarne serviceteknikere.

Vi servicerer udstyr fra de agenturer vi repræsenterer, ligesom vi servicerer udstyr fra andre producenter.

Hvid Scantago teknikerbil

Servicering af udstyr – vores vision:

Med udførsel af et planlagt service ønsker Scantago A/S at sikre, at kundens udstyr bliver serviceret proaktivt. Det vil sige at service laves ud fra en konkret faglig vurdering baseret på de faktiske forhold vedrørende udstyrets alder, installationsforhold, vedligeholdelsesmæssige stand, samt udstyrets aktuelle udnyttelse og belastning.

Vores mål er således at sikre, at der ikke bliver behov for reparationer imellem de planlagte serviceintervaller. Formålet med den proaktive service er at sikre udstyrets performance og undgå nedbrud, hvilket betyder bedre driftssikkerhed , lavere omkostninger på udstyret og at gældende GMP krav er opfyldt.

Med den proaktiv service vil vores serviceteknikere, i dialog med kunden, tilbyde at skifte eventuelle sliddele eller komponenter, som ikke fungerer optimalt. Herved spares omkostninger til serviceudkald ved akutte reparationer. Dette giver færre nedbrud og det giver os en bedre mulighed for at planlægge vores service opgaver, og være mere effektive i anvendelsen af vores ressourcer.

Vi har udstyr, interne procedurer og kompetencer til at udføre service på:

  • Autoklaver, vaskemaskiner, frysetørrer, PW, WFI og rendamp anlæg.
  • Afsyring af varmevekslere på autoklaver og lignende.
  • Læksøgning af frysetørrer, autoklaver og andre vakuumsystemer, med moderne Helium læksøger.
  • Trykprøvning og dekontaminering/derouging af rendamp generatorer og WFI anlæg.
  • Kemiske test af trykluft og luftarter med Dräger MultiTest. Dräger MultiTest udstyret er designet til test af gasser i henhold til gældende monografier (EP og USP). Eventuelt suppleret med partikel målinger på trykluft og luftarter.

Udover gennemførsel af selve serviceopgaven, udfører vi naturligvis en behørig afrapportering.